School en Ziekzijn

School en Ziekzijn

Gratis les aan huis of indien nodig in het ziekenhuis.
Bezoek de website

School en Ziekzijn geeft gratis studiebegeleiding aan zieke leerlingen uit basis- en secundair onderwijs, aangepast aan de mogelijkheden van het zieke kind en in nauwe samenwerking met de thuisschool. S&Z helpt onmiddellijk, in afwachting van de opstart van TOaH of Bednet. Onze vrijwilligers zijn ervaren lesgevers. S&Z heeft autonome vzw's in elke provincie en in Brussel.