Partners

Samenwerkingsverbanden

Kom op tegen kanker

Kinderen en jongeren met kanker zijn soms lang in behandeling. Dat mag geen ingrijpende gevolgen hebben op hun studies. Daarom ondersteunt Kom op tegen Kanker iedereen die door kanker niet naar school kan, van kleuters tot studenten in het hoger onderwijs..


RaDiOrg

Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte, overkoepelt alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziekten en staat iedereen bij met raad en daad. RaDiOrg zorgt ervoor dat jullie stem wordt gehoord door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken en wijst de weg met heldere informatie.

Rondpunt

Rondpunt is je bondgenoot na verkeersongeval. Rondpunt richt zich met haar activiteiten tot alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen: slachtoffers, veroorzakers, naasten, nabestaanden, hulpverleners, werkgevers, ...


HOPE

Hope, Hospital Organisation of Pedagogues in Europe

HOPE is an association of European hospital teachers who work in Hospital and at home with sick children. Through school and education activities, HOPE tries to provide sick children with a positive environment and with the chance to carry on their education, no matter what the illness is.

POaH

POaH staat voor Permanent Onderwijs aan Huis. 

Je kan aanspraak maken op POAH als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor buitengewoon onderwijs, als je vijf jaar bent of ouder en als je omwille van een handicap niet op school geraakt.
TOaH

Alle leerlingen van basis- en secundair onderwijs hebben onder bepaalde voorwaarden recht op 4 lestijden per week Tijdelijk Onderwijs aan Huis.Ziezon (NL) 

Ziezon is de Nederlandse overkoepelende organisatie voor onderwijs aan zieke leerlingen.

Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. De ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.