PARTNERS

Samenwerkingsverbanden

 • Klasziekaal Steunpunt onderwijs zieke leerlingen West-Vlaanderen. 
  https://www.west-vlaanderen.be/klasziekaal 
   
 • RaDiOrg Belgische koepel voor patiënten met een zeldzame ziekte.
  Radiorg is de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte, overkoepelt alle verenigingen van patiënten met zeldzame ziekten en staat iedereen bij met raad en daad. RaDiOrg zorgt ervoor dat jullie stem wordt gehoord door beleidsmakers en politiek verantwoordelijken en wijst de weg met heldere informatie.

  http://radiorgnl.squarespace.com/home-1

 • Rondpunt is je bondgenoot na verkeersongeval. Rondpunt richt zich met haar activiteiten tot alle direct en indirect betrokkenen bij verkeersongevallen: slachtoffers, veroorzakers, naasten, nabestaanden, hulpverleners, werkgevers, …
  https://rondpunt.be/

 • Ziezon (NL) Landelijk Netwerk Ziek Zijn en Onderwijs

  Ziezon is de Nederlandse overkoepelende organisatie voor onderwijs aan zieke leerlingen.
  Leraren van het primair, voortgezet en het beroepsonderwijs kunnen gebruik maken van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. De ruim 120 consulenten zijn werkzaam bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen verbonden aan de zeven universitair medische centra in Nederland en vormen het Landelijk dekkend Netwerk Ziek zijn en Onderwijs.
  http://ziezon.nl/

 • Hope, Hospital Organisation of Pedagogues in Europe
  HOPE is an association of European hospital teachers who work in Hospital and at home with sick children. Through school and education activities, HOPE tries to provide sick children with a positive environment and with the chance to carry on their education, no matter what the illness is.
  HOPE organiseert jaarlijks een internationaal congres.

  http://www.hospitalteachers.eu/

 • Leho  staat voor Learning at Home and in the Hospital en is een online platform voor iedereen die betrokken is bij huis- of ziekenhuisonderwijs (HHE). Het platform wil onderwijs op een innovatieve manier benaderen met het gebruik van technologie en nieuwe didactische leermethoden.

  In het Vlaamse deel van het Platform vind je voorbeelden van dergelijke innovatieve praktijken (in de vorm van documenten, presentaties, foto's, video's). Heb je zelf ook zo’n voorbeeld? Dan kan je dit delen in het forum (in de sectie hieronder) en het bespreken met collega's.
  http://www.lehoproject.eu/fl/home-fl