Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen
Ik ben ziek, wat nu met school? 

Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen 

PoZiLiV is een letterwoord dat staat voor Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen In Vlaanderen. Het is een door het Vlaams Agentschap Onderwijs erkend platform waarin alle spelers die onderwijs voor zieke leerlingen mogelijk maken verenigd zijn.

Ben je thuis?

Je kan niet naar school omdat je ziek bent of een tijd moet herstellen? Gelukkig bestaan er organisaties die jou kunnen helpen zodat je niet hopeloos achterop geraakt met de leerstof.

Ben je in opname?

Een aantal ziekenhuizen hebben een eigen school gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs. Deze type 5-scholen organiseren gratis lessen voor kinderen en jongeren uit alle mogelijke netten en studierichtingen.
Als je verblijft in een ziekenhuis waaraan geen school verbonden is, kan je beroep doen op enkele andere initiatieven.

Synchroon internetonderwijs

Synchroon internetonderwijs (SIO) biedt aan leerlingen voor wie het door ziekte, moederschapsrust of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, de mogelijkheid om op afstand, via computer, rechtstreeks en in interactie met de leerkrachten en klasgenoten de lessen te volgen.

Onze leden

Bednet
Ziekenhuisschool De Radar