Organisaties

Ziekenhuisschool De Radar

Secundair onderwijs in:
Psychiatrisch ziekenhuis Asster vzw (Sint-Truiden), Heem vzw (Sint-Truiden) en Psychiatrische kliniek Alexianen (Tienen). De school valt onder de inrichtende macht vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Ziekenhuisschool Leuven

Basis- en secundair onderwijs in UZ Leuven en UPC KU Leuven (Gasthuisberg, Pellenberg, Kortenberg en Diest).
Gediplomeerde leraren zorgen voor gratis kwaliteitsvol onderwijs op maat in samenspraak met de thuisschool en de afdeling van het ziekenhuis. Alle kinderen en jongeren zijn er welkom. 

Bednet

Via een computer volg je de lessen van op afstand, rechtstreeks met je eigen klas. Zo blijft de band met je medeleerlingen behouden en blijf je mee met de leerstof.

Bednet is gratis zowel voor de leerling als voor de school.

Onderwijsbegeleiding kinder - en jeugdpsychiatrie

Er zijn 6 K-diensten met een onderwijsdienst binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

School en Ziekzijn

Gratis les aan huis of indien nodig in het ziekenhuis.
School en Ziekzijn geeft gratis studiebegeleiding aan zieke leerlingen uit basis- en secundair onderwijs, aangepast aan de mogelijkheden van het zieke kind en in nauwe samenwerking met de thuisschool. S&Z helpt onmiddellijk, in afwachting van de opstart van TOaH of Bednet. Onze vrijwilligers zijn ervaren lesgevers. S&Z heeft autonome vzw's in elke provincie en in Brussel.

Ziekenhuisschool Stad Gent

Je bent tussen 2,5 en 21 jaar en je bent opgenomen in UZ Gent, Karus in Melle, RKJ De Sleutel in Eeklo of in AZ Sint-Lucas Gent. Dan ben je welkom in onze ziekenhuisschool.

Ziekenhuisschool
Pulderbos - OPZ Geel

Tijdens je verblijf in Pulderbos en OPZ Geel kan je terecht in onze basis- of secundaire school voor een onderwijsaanbod op jouw maat.

Ziekenhuisschool Antwerpen 

Ziekenhuisschool Antwerpen organiseert onderwijs in Middelheim (Antwerpen), Hoge Beuken (Hoboken), UZA (Edegem) en RevArte (Edegem)


Ziekenhuisschool Antwerpen is een kleuter-, lagere en secundaire school voor kinderen die (tijdelijk) in de pediatrie van een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum verblijven, en kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven (type 5).

Onze missie is "Samen op weg op maat".

Klasziekaal

Wanneer een kind ernstig ziek wordt, psychisch of fysiek, zitten de ouders met heel wat vragen. Eén van die vragen is: “Wat met school?” 

Nochtans is het heel belangrijk dat in het dagelijkse leven van zieke leerlingen ook de school zijn plaats behoudt.

Klasziekaal is het steunpunt onderwijs voor zieke leerlingen van de Provincie West-Vlaanderen.

We ondersteunen scholen, CLB-medewerkers, artsen en ouders in hun zoektocht naar onderwijs op maat voor zieke leerlingen.

Ziekenhuisschool
Zeelyceum De Haan

BuSO-school verbonden aan het Zeepreventorium De Haan.

Ziekenhuisschool
Basisschool Aan Zee

Basisschool voor zieke kinderen van 2,5 tot max 14 jaar al of niet opgenomen in het Zeepreventorium.

Ziekenhuisschool Inkendaal

De Gesubsidieerde Vrije School voor Buitengewoon Basisonderwijs type 5 Inkendaal heeft zijn hoofdzetel in Revalidatieziekenhuis Inkendaal waar kinderen dagelijks ambulant revalideren in een revalidatieklas. De school heeft eveneens een vestigingsplaats te UZ Brussel – pediatrie waar onderwijs aan bed wordt gegeven. 

Penta

Penta-onderwijs is er voor kinderen en jongeren die door ziekte of revalidatie voor een tijd niet naar school kunnen. In bijzondere omstandigheden is het namelijk des te waardevoller om in de mate van het mogelijke bezig te kunnen blijven met alledaagse dingen, zoals leren.

Ziekenhuisschool
Cardijnschool

Cardijnschool-Inkendaal is de secundaire ziekenhuisschool verbonden aan het revalidatieziekenhuis Inkendaal te Vlezenbeek. De jongeren te Vlezenbeek zijn ambulante of residentiële revalidanten van het revalidatieziekenhuis Inkendaal. De school heeft eveneens een vestigingsplaats te UZ Brussel – pediatrie waar onderwijs aan bed wordt gegeven.