Thuisonderwijs

TOaH

Alle leerlingen van basis- en secundair onderwijs hebben onder bepaalde voorwaarden recht op 4 lestijden per week Tijdelijk Onderwijs aan Huis. 

Bednet

Via een computer volg je de lessen van op afstand, rechtstreeks met je eigen klas. Zo blijft de band met je medeleerlingen behouden en blijf je mee met de leerstof.

Bednet is gratis zowel voor de leerling als voor de school.

POAH

POAH staat voor Permanent Onderwijs aan Huis. 

Je kan aanspraak maken op POAH als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor buitengewoon onderwijs, als je vijf jaar bent of ouder en als je omwille van een handicap niet op school geraakt.

Kom op tegen kanker

Kinderen en jongeren met kanker zijn soms lang in behandeling. Dat mag geen ingrijpende gevolgen hebben op hun studies. Daarom ondersteunt Kom op tegen Kanker iedereen die door kanker niet naar school kan, van kleuters tot studenten in het hoger onderwijs..

School en Ziekzijn

Gratis les aan huis of indien nodig in het ziekenhuis.
School en Ziekzijn geeft gratis studiebegeleiding aan zieke leerlingen uit basis- en secundair onderwijs, aangepast aan de mogelijkheden van het zieke kind en in nauwe samenwerking met de thuisschool. S&Z helpt onmiddellijk, in afwachting van de opstart van TOaH of Bednet. Onze vrijwilligers zijn ervaren lesgevers. S&Z heeft autonome vzw's in elke provincie en in Brussel.